Ming Weekly《明周娛樂/時尚》

擁有國際時尚月刊的質感、周刊的時效性,融合深度的娛樂&時尚資訊與軟性的生活、人文與設計議題。

法國娜莎迪的「榛豔澤晶洗」被《明周時尚》精挑細選為「211期」(1/08~1/21)的「女神級秀髮 三招搞定」單元中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ming-1

 

Ming-2

 

Ming-3